Diaris i revistes

Si voleu utilitzar els nostres Sudokus en el seu diari, magazine o llibre de puzles, no dubteu a posar-se en contacte amb nosaltres. Nosaltres podem proporcionar-li Sudokus diaris, setmanals, mensuals o Sudokus especialitzats, amb els seus propis motius (en lloc de nombres, pot utilitzar lletres, imatges, logotips, etc …) a uns preus molt competitius.

Pero no només això, si desitja altres passatemps a més de sudokus, com poden ser mots encreuats, autodefinits, creuades, laberints, subaris, wordokus… no dubti a visitar la nostra web PasatiemposWeb.com, on trobará tot el que està cercant.

No és permesa la reproducció total o parcial dels nostres sudokus en qualsevol mitjà imprès sense autorització expressa per part nostra. Qualsevol utilització dels mateixos contrària a les normes en matèria de propietat intel lectual serà perseguida d’acord amb la legislació vigent.